ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ

ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ Η κιρσοκήλη είναι μια μη φυσιολογική διάταση των φλεβών του όρχεως. Αποτελεί μια γνωστή αιτία ανδρικής υπογονιμότητας που μπορεί να θεραπευτεί χειρουργικά. Συχνότητα Αφορά το 10 έως 15 % του ανδρικού πληθυσμού Σε υπογόνιμους άνδρες ωστόσο ανευρίσκεται στο 20 έως 40% των περιπτώσεων Αίτια Οφείλεται σε μια δομική ανωμαλία των φλεβικών αγγείων και των […]