Αχιλλέας Δρογώσης

Λέξη κλειδί: κολπική ταινία ελεύθερης τάσης

Η γυναικεία ακράτεια αντιμετωπίζεται χειρουργικά με την τοποθέτηση ταινίας ελεύθερης τάσης