Αχιλλέας Δρογώσης

Λέξη κλειδί: αποκατάσταση υδροκήλης

Επιλέγεται για την αφαίρεση υγρού γύρω από τον όρχι μέσω μιας μικρής τομής στο όσχεο