ΣΥΣΤΡΟΦΗ ΟΡΧΕΩΣ

systrofi orxi

Συστροφή όρχεως είναι η συστροφή του οργάνου γύρω από τον άξονα του σπερματικού τόνου.

Ο σπερματικός τόνος μοιάζει σαν ένα κορδόνι από το οποίο κρέμεται ο όρχις.

Μέσα από τον σπερματικό τόνο διέρχονται αγγεία και νεύρα του όρχεως.

Με την συστροφή γίνεται η διακοπή της ροής αίματος που έχει ως αποτέλεσμα την ισχαιμία και νέκρωση του αν δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα.

Παράγοντες κινδύνου

  • Κρυψορχία
  • Τραυματισμός της βουβωνικής χώρας
  • Έντονη σωματική δραστηριότητα
  • Σε κάποιες περιπτώσεις δεν υπάρχει σαφής αιτία (ιδιοπαθής)

Συμπτώματα

Η κλινική εικόνα είναι ιδιαιτέρως θορυβώδης

Τα πιο συχνά συμπτώματα είναι:

  • Αιφνίδιος πόνος στον όρχι
  • Ναυτία και εμετός
  • Σκληρή διόγκωση του οσχέου
  • Αν η στροφή του όρχεως δεν αντιμετωπιστεί έγκαιρα, ο πόνος σταδιακά μειώνεται και αυτό είναι δείγμα νέκρωσης του όργανου.

Διάγνωση

Συνήθως αρκεί το ιατρικό ιστορικό και η κλινική εξέταση για να θέσουν την διάγνωση.

Για την επιβεβαίωση της και τον διαχωρισμό από άλλες παθήσεις που δίδουν παρόμοια συμπτώματα, π.χ. ορχεο-επιδιδιμίτιδα, χρησιμοποιείται το έγχρωμο υπερηχογράφημα του όσχεου.

Σε περίπτωση αμφιβολιών για τη διάγνωση, είναι προτιμότερο να γίνει χειρουργική διερεύνηση του όρχεως και αποκατάσταση πιθανής συστροφής.

Θεραπεία

Η συστροφή όρχεως είναι μια επείγουσα κατάσταση που απαιτεί άμεση χειρουργική αντιμετώπιση.

Με οσχεϊκή τομή, γίνεται ανάταξη της συστροφής και αν ο όρχις είναι βιώσιμος καθηλώνεται στο όσχεο για αποφυγή νέας συστροφής.

Σε περίπτωση που ο όρχις κρίνεται μη βιώσιμος συνιστάται ορχεκτομή.

Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι η σωτηρία του όρχεως είναι 83 % αν η ανάταξη γίνει μέχρι 5 ώρες από την έναρξη των συμπτωμάτων και 20 % αν γίνει πάνω από 12 ώρες.

Συνεπώς κάθε ώρα που περνά είναι πολύτιμη.