ΣΤΕΝΩΜΑ ΟΥΡΗΘΡΑΣ

Η ουρήθρα είναι ένας σωλήνας μικρής διαμέτρου μέσω του οποίου εξέρχονται τα ούρα από την ουροδόχο κύστη.

Στένωμα της ουρήθρας ονομάζεται η μείωση του αυλού της ουρήθρας.

Αίτια

Τα στενώματα της ουρήθρας είναι αποτέλεσμα:

 • Τραυματισμού μετά από ατύχημα
 • Τραυματικού καθετηριασμού
 • Φλεγμονής
 • Χειρουργικών επεμβάσεων για την αποκατάσταση συγγενών ανωμαλιών της ουρήθρας.
 • Σπανίως, δερματικών παθήσεων όπως Lichen Sclerosus

Διάγνωση

Μπορεί να γίνει με:

 • Ουρηθροσκόπηση: Μέσω της ουρήθρας εισάγεται ένα ενδοσκόπιο το οποίο επιτρέπει την άμεση (υπό όραση) αναγνώριση του στενώματος
 • Ανιούσα ουρηθρογραφία: Υπό ακτινοσκόπηση, γίνεται έγχυση σκιαγραφικού στην ουρήθρα μέσω ενός μικρού καθετήρα. Τα αποτελέσματα της εξέτασης βοηθούν στον εντοπισμό των στενωμάτων της ουρήθρας
 • Ουροροομέτρηση: Δείχνει χαρακτηριστική εικόνα μείωσης της ροής των ούρων

Θεραπεία

Είναι διαφορετική ανάλογα με τον βαθμό και το μήκος του στενώματος.

Υπάρχουν διαθέσιμες οι παρακάτω θεραπευτικές επιλογές:

 • Διαστολές ουρήθρας
 • Οπτική ουρηθροτομία
 • Πλαστική ουρήθρας