ΣΤΕΝΩΣΗ ΠΥΕΛΟΟΥΡΗΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΟΛΗΣ

stenwsi pyeloouritirikhs symbolhs

πηγή: www.safemedtrip.com

Η στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής είναι μια συγγενής πάθηση η οποία εμφανίζεται κυρίως στα παιδιά.

Η πυελοουρητηρική συμβολή είναι το σημείο σύνδεσης του ουρητήρα με την νεφρική πύελο.

Η μορφή της μπορεί να προσομοιαστεί με αυτή του σιφονιού ενός νιπτήρα.

Σε αυτή την πάθηση υπάρχει μια συγγενής στένωση η οποία εμποδίζει την ομαλή ροή των ούρων με αποτέλεσμα την αύξηση της πίεσης στην νεφρική πύελο και την διάταση της.

Διάγνωση

Υπερηχογράφημα

Λόγω της ευρείας χρήσης του υπερηχογραφήματος κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, τα περισσότερα περιστατικά διαγιγνώσκονται από την εμβρυϊκή ζωή.

Εάν στο προγεννητικό υπερηχογράφημα προκύψουν στοιχεία που υποδηλώνουν στένωση της πυελοουρητηρικής συμβολής, ο υπερηχογραφικός έλεγχος επαναλαμβάνεται δύο ημέρες μετά τη γέννηση για την επαλήθευση των αποτελεσμάτων.

Κυστεοουηθρογραφία σε φάση ούρησης

Είναι μια ακτινολογική εξέταση που γίνεται για τον αποκλεισμό άλλων συγγενών παθήσεων που μπορεί να ευθύνονται για τη διάταση της πυέλου του νεφρού (κυστεοουρητηρική παλινδρόμηση, βαλβίδες οπίσθιας ουρήθρας, ουρητηροκήλη)

Δυναμικό σπινθηρογράφημα νεφρών

Η εξέταση αυτή πρέπει να γίνεται μεταξύ της 4ης και 6ης εβδομάδας από τη γέννηση.

Μας δίνει πληροφορίες για τη λειτουργικότητα των νεφρών καθώς και για τον τύπο της απόφραξης

Θεραπεία

Εάν η διάταση του νεφρού είναι μικρή δεν προκαλεί συμπτώματα (πόνος, ουρολοιμώξεις) και δεν επηρεάζεται η νεφρική λειτουργία, χρειάζεται μόνο παρακολούθηση.

Σε περίπτωση που η διάταση του νεφρού είναι μεγάλη και μπορεί στο μέλλον να επηρεάσει την νεφρική λειτουργία συστήνεται αντιμετώπιση της στένωσης.

Η θεραπεία είναι χειρουργική και συνίσταται στην αποκατάσταση του τμήματος του ουρητήρα που έχει στένωση και γίνεται με διάφορες τεχνικές (ανοιχτά, λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά).