ΣΕΞΟΥΑΛΙΚΗ ΔΥΣΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ

Ο όρος σεξουαλική δυσλειτουργία, περιλαμβάνει όλες τις παθολογικές καταστάσεις που μπορεί να επηρεάσουν κάθε φάση του κύκλου σεξουαλικής ανταπόκρισης.

Χρήζει αντιμετώπισης εφόσον προκαλεί σημαντική δυσφορία στον ασθενή ή στο ζευγάρι για τουλάχιστον 6 μήνες και δεν αποδίδεται σε κάποιο ψυχικό νόσημα ή χρήση φαρμάκων ή ουσιών.

Η σεξουαλική δυσλειτουργία, διακρίνεται σε 4 κατηγορίες:

  • Διαταραχές διάθεσης

Χαρακτηρίζονται από την μείωση ή έλλειψη διάθεσης για σεξουαλική εγγύτητα και επαφή για χρονικό διάστημα πάνω από 6 μήνες

  • Διαταραχές διέγερσης

Περιλαμβάνει την στυτική δυσλειτουργία στους άνδρες και την έλλειψη διέγερσης στις γυναίκες.

Οι παραπάνω καταστάσεις έχουν σαν αποτέλεσμα την αποφυγή ή ακόμα και αποστροφή για σεξουαλικές επαφές.

  • Διαταραχές οργασμού

Είναι καταστάσεις που χαρακτηρίζονται από επίμονη και επαναλαμβανόμενη αδυναμία ή καθυστέρηση επίτευξης οργασμού.

Προκαλούν σημαντική δυσφορία στο άτομο ή στο ζευγάρι και μπορεί να οφείλονται σε οργανικά, ψυχολογικά αίτια ή στην λήψη συγκεκριμένων φαρμάκων.

  • Διαταραχές που προκαλούν πόνο κατά την επαφή

Περιλαμβάνει κυρίως 2 καταστάσεις, τον κολεόσπασμο και την δυσπαρεύνια.

Όλες οι σεξουαλικές δυσλειτουργίες χρήζουν σωστής διάγνωσης και αντιμετώπισης από εξειδικευμένο ιατρό σε θέματα σεξουαλικής ιατρικής δεδομένου ότι υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες.