ΡΙΖΙΚΗ ΚΥΣΤΕΚΤΟΜΗ

Είναι η χειρουργική επέμβαση κατά την οποία γίνεται:

Στον άντρα αφαίρεση της ουροδόχου κύστης μαζί με τον προστάτη αδένα και τις σπερματοδόχες κύστεις.

Στην γυναίκα αφαίρεση της ουροδόχου κύστης, της μήτρας, των ωοθηκών, της ουρήθρας καθώς και του προσθίου τοιχώματος του κόλπου.

Ενδείξεις

Η κυστεκτομή είναι η επέμβαση που προτείνεται σε ασθενείς με καρκίνο της ουροδόχου κύστης ο οποίος έχει διηθήσει το μυϊκό τοίχωμα αλλά δεν έχει δώσει απομακρυσμένες μεταστάσεις.

Επιλέγεται επίσης και σε ασθενείς με μεγάλους όγκους της ουροδόχου κύστης οι οποίοι δεν είναι δυνατόν να αφαιρεθούν διουρηθρικά ή σε περίπτωση μη ελεγχόμενης αιματουρίας από την κύστη.

Προετοιμασία

Με την εισαγωγή στο νοσοκομείο γίνεται προεγχειρητικός έλεγχος που περιλαμβάνει:

  • Εξετάσεις αίματος
  • Εξετάσεις ούρων
  • Ακτινογραφία θώρακα
  • Καρδιολογική εκτίμηση

Σε περίπτωση λήψης αντιπηκτικής αγωγής, απαιτείται διακοπή ή αντικατάστασή της, λίγες μέρες προ της επέμβασης.

Πώς γίνεται η ριζική κυστεκτομή

Η επέμβαση γίνεται με συνδυασμένη (γενική και ραχιαία) αναισθησία.

Στην αρχή ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση και γίνεται επιμελής αντισηψία της περιοχής της κοιλιάς.

Στη συνέχεια μέσω μιας τομής που ξεκινά από την ηβική σύμφυση και φτάνει λίγο πιο πάνω από τον ομφαλό, γίνεται αφαίρεση των περιοχικών λεμφαδένων και της ουροδόχου κύστης .

Για την συλλογή των ούρων μετά την κυστεκτομή υπάρχουν διάφορες τεχνικές.

Η πιο συχνή είναι η έξοδος των ούρων μέσω στομίας που δημιουργείται στο πλάγιο κοιλιακό τοίχωμα του ασθενούς.

Άλλη επιλογή είναι η δημιουργία νεοκύστης με την χρήση εντέρου ώστε ο ασθενής να μπορεί να ουρεί από την ουρήθρα.

Στο τέλος της επέμβασης γίνεται τοποθέτηση σωλήνα παροχέτευσης και ουροκαθετήρα.

Μετεγχειρητικά

Κατά τη διάρκεια του πρώτου εικοσιτετραώρου μετά την επέμβαση μπορεί να χρειαστεί παρακολούθηση του ασθενούς σε μονάδα εντατικής θεραπείας.

Τις επόμενες ημέρες νοσηλείας είναι απαραίτητη η κινητοποίηση του ασθενή και η έναρξη σίτισης μετά την αποκατάσταση της λειτουργίας του εντέρου.

Κατά την διάρκεια παραμονής στο νοσοκομείο, εξειδικευμένο προσωπικό εκπαιδεύει τον ασθενή για την αλλαγή και περιποίηση της στομίας.

Με το εξιτήριο δίδονται οδηγίες σχετικά με:

  • Την λήψη αντιβιοτικής αγωγής στο σπίτι
  • Τη λήψη των αποτελεσμάτων της ιστολογικής εξέτασης
  • Το χρονικό διάστημα αποχής από έντονη σωματική δραστηριότητα
  • Τον χρόνο επανεξέτασης και το πρόγραμμα παρακολούθησης με απεικονιστικό έλεγχο

Η ριζική κυστεκτομή είναι μια επέμβαση μεγάλης βαρύτητας και η νοσηλεία στο νοσοκομείο υπολογίζεται κατά μέσο όρο μία με δύο εβδομάδες.

Μετά την επέμβαση οι περισσότεροι ασθενείς εμφανίζουν στυτική δυσλειτουργία και δεν μπορούν να τεκνοποιήσουν.

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτασης μπορεί να χρειαστεί συμπληρωματική χημειοθεραπεία.