ΠΡΟΛΗΨΗ

Πρόληψη ονομάζουμε την αναζήτηση κάποιου προβλήματος υγείας μέσω διαγνωστικών εξετάσεων προτού αυτό εκδηλωθεί και δώσει συμπτώματα.

Η πρόληψη αποτελεί σήμερα τον πλέον αποτελεσματικό και σύγχρονο τρόπο αντιμετώπισης των ασθενειών.

Στόχος της είναι η έγκαιρη αναγνώριση κάποιας δυσλειτουργίας και η αποτελεσματική της αντιμετώπιση.

Με τον τρόπο αυτό αντιμετωπίζονται διάφορες ασθένειες που προσβάλλουν εκατομμύρια ανθρώπους κάθε χρόνο.

Στοιχεία από έρευνες έχουν αποδείξει ότι ο προληπτικός έλεγχος μπορεί να μειώσει τους παράγοντες κινδύνου που απειλούν την υγεία, με αποτέλεσμα την κατά το δυνατόν αλλαγή του τρόπου ζωής και μείωση της πιθανότητας εκδήλωσης της νόσου.

Υπάρχουν τα εξής είδη πρόληψης:

  • Πρωτογενής πρόληψη: Αφορά μέτρα που λαμβάνονται ώστε να μην εμφανιστεί η πάθηση π.χ εμβολιασμός
  • Δευτερογενής πρόληψη: Αφορά την έγκαιρη διάγνωση μετά την εμφάνιση της πάθησης
  • Τριτογενής πρόληψη: Αφορά τη μείωση των επιπλοκών λόγω της πάθησης

Η σημαντικότερη και αποτελεσματικότερη πρόληψη είναι η πρωτογενής, γι’ αυτό θα πρέπει να δίνεται ιδιαίτερη σημασία σε αυτή.