ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΩΝ ΟΡΧΕΩΝ

Δεν υπάρχει τρόπος πρόληψης από τον καρκίνο των όρχεων, δεδομένου ότι οι γνωστοί παράγοντες κινδύνου (κρυψορχία, λευκή φυλή, οικογενειακό ιστορικό) δεν μπορεί να αλλάξουν.

Η διόρθωση της κρυψορχίας μπορεί να βοηθήσει στην προστασία της γονιμότητας αλλά δεν είναι πλήρως γνωστό το εάν και κατά πόσο μειώνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου των όρχεων.

Για την έγκαιρη διάγνωση σε πρώιμο στάδιο, συστήνεται η αυτοεξέταση των όρχεων.

Η αυτοεξέταση πραγματοποιείται καλύτερα μετά από ένα ζεστό μπάνιο και γίνεται ως εξής:

  • Καθίστε μπροστά από ένα καθρέπτη και παρατηρείστε το όσχεο
  • Εξετάστε κάθε όρχι ξεχωριστά χρησιμοποιώντας και τα δυο χέρια. Οι φυσιολογικοί όρχεις έχουν μαλακή σύσταση και δεν παρουσιάζουν σκληρά σημεία

Σε περίπτωση ανίχνευσης οποιασδήποτε ανωμαλίας ή σκληρίας εντός των όρχεων, απευθυνθείτε σε ουρολόγο.