ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΥΡΗΘΡΑΣ

Η ουρήθρα είναι ένας σωλήνας που συνδέει την ουροδόχο κύστη με το εξωτερικό του σώματος.

Στις γυναίκες έχει μήκος 4 cm και διάμετρο 0,5 cm, περνά μέσα από το πυελικό έδαφος και εκβάλλει πάνω από το άνοιγμα του κόλπου.

Στους άνδρες έχει μεγαλύτερο μήκος (15-20 cm), διέρχεται μέσα από το πέος και εκβάλλει στο έξω στόμιο της ουρήθρας που βρίσκεται στην κορυφή της βαλάνου. Μέσω της ανδρικής ουρήθρας μεταφέρεται και το σπέρμα κατά την φάση της εκσπερμάτισης.

Οι παθήσεις της ουρήθρας περιλαμβάνουν:

  • Συγγενείς ανωμαλίες (υποσπαδίας, επισπαδίας)
  • Φλεγμονές (ουρηθρίτιδα)
  • Στενώματα ουρήθρας
  • Νεοπλάσματα ουρήθρας

Τα συμπτώματα που μπορεί να προκαλέσουν οι παθήσεις της ουρήθρας είναι:

  • Δυσκολία στην ούρηση
  • Πόνος κατά την ούρηση
  • Ουρηθρικό έκκριμα
  • Αιματουρία