ΟΥΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ

Οι ουρολογικές παθήσεις, περιλαμβάνουν τις παθήσεις:
 • του oυροποιητικού συστήματος ανδρών και γυναικών
 • του γεννητικού συστήματος του άνδρα
 • του πυελικού εδάφους της γυναίκας
Στο Ουροποιητικό σύστημα ανήκουν:
 • οι νεφροί και οι ουρητήρες που αποτελούν το ανώτερο ουροποιητικό
 • η ουροδόχος κύστη, ο προστάτης αδένας και η ουρήθρα που αποτελούν το κατώτερο ουροποιητικό
Το γεννητικό σύστημα του άνδρα αποτελείται από:
 • τον προστάτη αδένα
 • τις σπερματοδόχους κύστεις
 • τους εκσπερματιστικούς πόρους
 • τους όρχεις και την επιδιδυμίδα
Το πυελικό έδαφος της γυναίκας αποτελείται από ένα σύνολο μυών και συνδέσμων που συγκρατεί και στηρίζει τα όργανα της πυέλου και παίζει σημαντικό ρόλο στην εγκράτεια ούρων και κοπράνων. Οι παθήσεις του ουροποιογεννητικού συστήματος μπορεί να οφείλονται σε:
 • Λοιμώξεις (πυελονεφρίτιδα, κυστίτιδα, επιδιδιμίτιδα, ορχίτιδα, προστατίτιδα)
 • Λιθίαση (νεφρού, ουρητήρα, ουροδόχου κύστης)
 • Κακοήθη νεοπλάσματα (μπορεί να προσβάλουν όλα τα όργανα του ουροποιογεννητικού συστήματος)
 • Συγγενείς παθήσεις (στένωση πυελοουρητηρικής συμβολής, συγγενείς παθήσεις της ουρήθρας και των έξω γεννητικών οργάνων)
 • Δερματικές παθήσεις των γεννητικών οργάνων
 • Δυσλειτουργία του πυελικού εδάφους (ακράτεια ούρων)
 • Δυσλειτουργία των οργάνων και συστημάτων που εμπλέκονται στην λειτουργία της στύσης και της εκσπερμάτισης
Τέλος οι παθήσεις του ουροποιητικού μπορεί να είναι και αποτέλεσμα της αύξησης της ηλικίας (υπερπλασία προστάτη, μείωση της τεστοστερόνης σε ηλικιωμένους άνδρες)

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,