ΟΥΡΟΓΕΝΝΗΤΙΚΗ ΟΓΚΟΛΟΓΙΑ

Ουρογεννητική Ουρολογία

Η ουρογεννητική ογκολογία, ασχολείται με την χειρουργική αντιμετώπιση και θεραπεία των νεοπλασμάτων του ουροποιογεννητικού συστήματος όπως:

Η αντιμετώπιση των προαναφερθέντων νεοπλασμάτων μπορεί να γίνει είτε:

Από ουρολόγο εφόσον απαιτείται χειρουργική επέμβαση όπως:

Από ογκολόγο για την παρακολούθηση ή την χορήγηση συμπληρωματικής θεραπείας μετά την χειρουργική επέμβαση αν αυτό απαιτείται.

Τα τελευταία χρόνια γίνεται ευρεία χρήση ελάχιστα επεμβατικών τεχνικών όπως η ενδοσκόπηση, η λαπαροσκόπηση και η ρομποτικά υποβοηθούμενη χειρουργική για την αντιμετώπιση των νεοπλασμάτων του ουροποιογεννητικού συστήματος.