ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Η νεφρική ανεπάρκεια διακρίνεται σε:

 • Οξεία νεφρική ανεπάρκεια
 • Χρόνια νεφρική ανεπάρκεια

ΟΞΕΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Είναι η κατάσταση κατά στην οποία οι νεφροί αδυνατούν ξαφνικά να επιτελέσουν τη λειτουργία τους η οποία είναι:

 • η διατήρηση της ισορροπίας νερού και ηλεκτρολυτών
 • η απομάκρυνση των προϊόντων μεταβολισμού

Στην περίπτωση της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας συμβαίνει συσσώρευση υγρών και προϊόντων του μεταβολισμού στον οργανισμό γεγονός που μπορεί να οδηγήσει ακόμα και στο θάνατο.

Αιτία οξείας νεφρικής ανεπάρκειας

Διακρίνονται 3 κύρια αίτια νεφρικής ανεπάρκειας:

 • Προνεφρικά: προκαλούν μείωση της αιματικής ροής προς το νεφρό. Αυτό μπορεί να συμβεί σε περίπτωση αιμορραγίας, τραυματισμού , αφυδάτωσης και σοβαρής λοίμωξης
 • Νεφρικά: συνήθως οφείλονται σε βλάβη του νεφρικού παρεγχύματος από φάρμακα ή σκιαγραφικές ουσίες που χρησιμοποιούνται στην ακτινολογία
 • Μετανεφρικά: πρόκειται για παθήσεις οι οποίες δημιουργούν εμπόδιο στην ομαλή αποβολή των ούρων από τα νεφρά π.χ. όγκος, λιθίαση, υπερπλασία προστάτη

Συμπτώματα οξείας νεφρικής ανεπάρκειας

Μπορεί να εμφανιστούν τα εξής συμπτώματα:

 • Ολιγουρία ή ανουρία
 • Οίδημα στα κάτω άκρα
 • Συγχυτικότητα, υπνηλία
 • Δύσπνοια
 • Ανορεξία

Διάγνωση οξείας νεφρικής ανεπάρκειας

Γίνεται βάσει:

 • των συμπτωμάτων
 • του ιστορικού
 • της κλινικής εξέτασης που θα θέσουν την υποψία

Ακολουθούν:

 • εξετάσεις αίματος (ουρία, κρεατινίνη)
 • απεικονιστικός έλεγχος του ουροποιητικού με υπερηχογράφημα

Θεραπεία της οξείας νεφρικής ανεπάρκειας

Είναι διαφορετική ανάλογα με την αιτία που προκάλεσε την νεφρική ανεπάρκεια.

Τα θεραπευτικά μέτρα μπορεί να περιλαμβάνουν:

 • Χορήγηση υγρών
 • Διακοπή των φαρμάκων ή τροποποίηση της δόσης τους
 • Άρση του κωλύματος στην ροή των ούρων από τους νεφρούς

ΧΡΟΝΙΑ ΝΕΦΡΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

Σε αυτή την κατάσταση, συμβαίνει μια βαθμιαία καταστροφή των λειτουργικών μονάδων του νεφρού οι οποίες ρυθμίζουν την ισορροπία υγρών στον οργανισμό και αποβάλλουν άχρηστες ουσίες του μεταβολισμού.

Αίτια χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

Πιο συχνά αίτια χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας είναι:

 • Αρτηριακή υπέρταση
 • Σακχαρώδης διαβήτης
 • Σπειραματονεφρίτιδα
 • Πολυκυστική νόσος των νεφρών
 • Χρόνια λήψη φαρμάκων όπως π.χ. τα αντιφλεγμονώδη

Συμπτώματα χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

Στα αρχικά στάδια της νόσου μπορεί να μην υπάρχουν συμπτώματα.

Λόγω του ότι οι βλάβες στον νεφρικό παρέγχυμα γίνονται αργά, τα πρώτα συμπτώματα μπορεί να εμφανιστούν μετά από μήνες ή και χρόνια.
Τα συμπτώματα μπορεί να είναι:

 • Ολιγουρία
 • Οίδημα κάτω άκρων
 • Αδυναμία και καταβολή
 • Ναυτία και έμετοι
 • Ανορεξία
 • Συγχυτικότητα

Διάγνωση της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

Γίνεται βάσει των συμπτωμάτων και εργαστηριακών εξετάσεων.

Μπορεί να χρειαστεί να γίνουν επιπλέον εξετάσεις όπως:

 • Υπέρηχος του ουροποιητικού
 • Αξονική τομογραφία
 • Σε επιλεγμένες περιπτώσεις μπορεί να χρειαστεί βιοψία νεφρού έτσι ώστε να καθοριστεί η αιτία της νεφρικής ανεπάρκειας και να χορηγηθεί κατάλληλη θεραπεία

Θεραπεία της χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας

Αξίζει να σημειωθεί ότι η νόσος είναι προοδευτική και οι βλάβες που έχουν δημιουργηθεί δεν είναι δυνατό να αποκατασταθούν.

Στόχος της θεραπείας είναι η επιβράδυνση της εξέλιξης της νόσου.

Αρχικά χρειάζεται η αναγνώριση των αιτιών που ευθύνονται για την εκδήλωση της.

Σε όλες τις περιπτώσεις θα βοηθήσει η απώλεια βάρους και η σωματική άσκηση.

Ασθενείς που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη και αρτηριακή υπέρταση απαιτείται να λάβουν κατάλληλη θεραπεία για τη ρύθμιση του σακχάρου και της αρτηριακής πίεσης.

Τέλος θα χρειαστεί κατάλληλο πρόγραμμα διατροφής και ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής που λαμβάνουν για άλλες παθήσεις.

Αν τα παραπάνω μέτρα δεν αποδώσουν στα τελικά στάδια της νόσου μπορεί να χρειαστεί:

 • Αιμοκάθαρση
 • Μεταμόσχευση νεφρού