ΝΕΦΡΕΚΤΟΜΗ

Είναι η χειρουργική επέμβαση μέσω της οποίας γίνεται αφαίρεση ολόκληρου του νεφρού (ριζική νεφρεκτομή) ή αφαίρεση τμήματος (μερική νεφρεκτομή).

Νεφρεκτομή

Η εικόνα (Ι) απεικονίζει την ριζική νεφρεκτομή ενώ στις εικόνες II, III, IV απεικονίζονται οι φάσεις της μερικής νεφρεκτομής.

Ενδείξεις

Νεφρεκτομή συνήθως πραγματοποιείται για την θεραπεία τοπικά εντοπισμένου καρκίνου του νεφρού.

Λιγότερο συχνά η νεφρεκτομή γίνεται σε περίπτωση φλεγμονών, σοβαρών τραυματικών κακώσεων ή σε περίπτωση μη λειτουργικού νεφρού λόγω των επιπλοκών που ο τελευταίος προκαλεί.

Προετοιμασία

Με την είσοδο στο νοσοκομείο γίνεται προεγχειρητικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει:

 • Εξετάσεις αίματος
 • Εξετάσεις ούρων
 • Ακτινογραφία θώρακα
 • Καρδιολογική εκτίμηση

Σε περίπτωση λήψης αντιπηκτικών φαρμάκων, απαιτείται διακοπή ή αντικατάστασή τους λίγες ημέρες προ της χειρουργικής επέμβασης.

Πώς γίνεται η νεφρεκτομή

Η επέμβαση γίνεται υπό γενική αναισθησία και μπορεί να πραγματοποιηθεί ανοικτά, λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά.

Στην ανοικτή νεφρεκτομή η πρόσβαση στο νεφρό γίνεται μέσω μιας τομής στο δέρμα.

Στην λαπαροσκοπική επέμβαση, πραγματοποιούνται κάποιες μικρές οπές στην κοιλιά μέσω των οποίων εισάγονται η κάμερα και τα εργαλεία που χρησιμοποιεί ο χειρουργός και οι βοηθοί του.

Στην ρομποτικά υποβοηθούμενη λαπαροσκοπική νεφρεκτομή ο χειρισμός των χειρουργικών εργαλείων γίνεται μέσω ενός μηχανήματος το οποίο συνδέεται με μια κονσόλα και επιτρέπει στον ιατρό να χειρουργεί μακριά από τον ασθενή.

Ο χρόνος νοσηλείας μετά από νεφρεκτομή διαφέρει ανάλογα με την τεχνική της επέμβασης (ανοικτά, λαπαροσκοπικά ή ρομποτικά) και την γενικότερη κατάσταση υγείας του ασθενή με μέσο χρόνο παραμονής στο νοσοκομείο την μία εβδομάδα.

Μετεγχειρητικά

Λαμβάνοντας εξιτήριο δίνονται οδηγίες σχετικά με:

 • Το χρόνο αποχής από άσκηση και έντονη σωματική δραστηριότητα
 • Την λήψη αντιβιοτικής αγωγής στο σπίτι
 • Τον τρόπο λήψης των αποτελεσμάτων της ιστολογικής εξέτασης
 • Τον επανέλεγχο και το πρόγραμμα παρακολούθησης σε περίπτωση που το χειρουργείο έγινε για κακοήθη νόσο.

Η πλειονότητα των ασθενών ζουν φυσιολογικά μετά από νεφρεκτομή. Απαιτείται όμως έλεγχος της νεφρικής τους λειτουργίας σε ετήσια βάση μέσω εξετάσεων αίματος.

Μετά την επέμβαση νεφρεκτομής οι ασθενείς οφείλουν να ακολουθούν συγκεκριμένους κανόνες που θα διασφαλίσουν την λειτουργία του εναπομείναντος νεφρού σε βάθος χρόνου όπως:

 • Καθημερινή άσκηση και διατήρηση του σωματικού βάρους σε φυσιολογικά επίπεδα
 • Διατήρηση φυσιολογικής αρτηριακής πίεσης
 • Δίαιτα πλούσια σε φρούτα και λαχανικά και πτωχή σε λιπαρά
 • Περιορισμό της κατανάλωσης ζωικών πρωτεϊνών και άλατος