ΝΕΥΡΟΟΥΡΟΛΟΓΙΑ

Νευροουρολογία

Η νευροουρολογία είναι η εξειδίκευση της ουρολογίας που ασχολείται με τις λειτουργικές διαταραχές του ουροποιογεννητικού συστήματος οι οποίες οφείλονται σε παθήσεις του νευρικού συστήματος όπως τα αγγειακά εγκεφαλικά επεισόδια, η πολλαπλή σκλήρυνση, η νόσος Πάρκινσον και τα τραύματα της σπονδυλικής στήλης.

Οι παραπάνω παθήσεις προκαλούν διαταραχή στην νεύρωση του ουροποιογεννητικού συστήματος με αποτέλεσμα την εμφάνιση καταστάσεων όπως:

  • Ακράτεια ούρων
  • Υπερδραστηριότητα της ουροδόχου κύστης
  • Κατακράτηση ούρων
  • Δυσσυνέργεια εξωστήρα – έξω σφιγκτήρα

Ο ουροδυναμικός έλεγχος έχει σημαντικό διαγνωστικό ρόλο στις παθήσεις που αποτελούν αντικείμενο της νευροουρολογίας.

Για την θεραπεία των παραπάνω καταστάσεων και με βάση τα αποτελέσματα της κλινικής εξέτασης, των εργαστηριακών εξετάσεων και του ουρδουναμικού ελέγχου μπορεί να χρειαστούν:

  • Διαλείποντες αυτοκαθετηριασμοί της ουροδόχου κύστης
  • Χρήση αντιχολινεργικών φαρμάκων
  • Ενέσεις αλαντοτοξίνης εντός του εξωστήρα μυ της ουροδόχου κύστης
  • Ιερή νευροτροποποίηση

Οι προαναφερθείσες θεραπευτικές παρεμβάσεις έχουν σαν κύριο στόχο την προστασία της λειτουργίας των νεφρών και δευτερευόντως την βελτίωση της ποιότητας ζωής ώστε η νόσος να είναι κοινωνικά αποδεκτή.