ΚΥΣΤΕΟΣΚΟΠΗΣΗ

Είναι μια διαγνωστική εξέταση η οποία πραγματοποιείται με τη βοήθεια ενός ενδοσκοπίου που ονομάζεται κυστεοσκόπιο.

Κυστεοσκόπηση

Το κυστεοσκόπιο είναι ένα λεπτό εργαλείο το οποίο εισάγεται μέσω της ουρήθρας στην ουροδόχο κύστη και επιτρέπει την επισκόπηση του εσωτερικού της.

Χρησιμοποιούνται 2 τύποι κυστεοσκοπίων τα άκαμπτα και τα εύκαμπτα.

  • Το άκαμπτο κυστεοσκόπιο είναι ένα μεταλλικό εργαλείο το οποίο περνά πιο εύκολα τα στενώματα και τις καμπυλότητες της ανδρικής ουρήθρας
  • Το εύκαμπτο κυστεοσκόπιο χρησιμοποιείται για τους ίδιους λόγους με το άκαμπτο αλλά είναι καλύτερα ανεκτό κυρίως στους άνδρες

Ενδείξεις

Κυστεοσκόπηση γίνεται κυρίως για διαγνωστικούς λόγους οι οποίοι περιλαμβάνουν:

  • Την διερεύνηση συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό όπως αιματουρία, ακράτεια ούρων, δυσουρία καθώς και σε περίπτωση κατακράτησης ή επίσχεσης ούρων
  • Την διερεύνηση λοιμώξεων του ουροποιητικού που δεν ανταποκρίνονται στη θεραπεία
  • Την παρακολούθηση ασθενών με ιστορικό νεοπλάσματος ουροδόχου κύστης και διουρηθρικής αφαίρεσης όγκου με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση πιθανής υποτροπής

Προετοιμασία

Πριν την κυστεοσκόπηση θα πρέπει να γίνει ενημέρωση του ουρολόγου στις παρακάτω περιπτώσεις:

  • Αλλεργιών σε φάρμακα όπως αντιβιοτικά ή φάρμακα αναισθησίας
  • Ασθενειών που προκαλούν αιμορραγική διάθεση
  • Λήψης φαρμάκων που επηρεάζουν την πηκτικότητα του αίματος όπως Salospir, Plavix, Iscover, Sintrom, Pradaxa
  • Παθήσεων ή ανωμαλιών του ουροποιητικού συστήματος
  • Εγκυμοσύνης

Πώς γίνεται η κυστεοσκόπηση

Η κυστεοσκόπηση γίνεται από χειρουργό ουρολόγο συνήθως με τοπική αναισθησία.

Σε κάποιες ειδικές περιπτώσεις μπορεί να απαιτηθεί ραχιαία ή γενική αναισθησία.

Αρχικά ο ασθενής τοποθετείται σε ύπτια θέση, γίνεται επιμελής καθαρισμός των έξω γεννητικών οργάνων με ειδικό αντισηπτικό και τοποθετείται αναισθητικό gel στην ουρήθρα.

Το κυστεοσκόπιο εισάγεται μέσω της ουρήθρας στην ουροδόχο κύστη και την γεμίζει με φυσιολογικό ορό προκειμένου να τεντώσουν τα τοιχώματα της και να είναι πιο εύκολη η επισκόπησή της.

Μετά την εξέταση ο ασθενής μπορεί να αισθάνεται ήπια δυσουρικά ενοχλήματα τα οποία υποχωρούν συνήθως σε 24 ώρες.

Με την ολοκλήρωση της κυστεοσκόπησης δίδονται γραπτώς τα αποτελέσματά της καθώς και οδηγίες για περαιτέρω αντιμετώπιση εφόσον αυτή απαιτείται.