ΚΡΥΨΟΡΧΙΑ

kripsorxia

Κρυψορχία ονομάζεται η κατάσταση στην οποία ο όρχις παραμένει σε κάποιο σημείο της φυσιολογικής πορείας καθόδου του από τον νεφρό και δεν ψηλαφείται στο όσχεο.

Συχνότητα

  • Αποτελεί μια από τις πιο συχνές συγγενείς ανωμαλίες που παρατηρούνται κατά τη γέννηση
  • Ανάλογα με την ηλικία του βρέφους κυμαίνεται από 1 έως 5%
  • Εμφανίζεται πιο συχνά στο δεξί όρχι με αναλογία δεξιά/αριστερά: 70% προς 30%

Αίτια

Δεν είναι καλά διευκρινισμένα όμως πιθανολογούνται:

  • Μηχανικά αίτια
  • Ορμονικά αίτια
  • Ενδογενείς βλάβες των όρχεων
  • Συνδυασμός των παραπάνω παραγόντων

Θεραπεία

Είναι σημαντική η έγκαιρη διάγνωση και αντιμετώπιση της πάθησης πριν την συμπλήρωση του δεύτερου έτους της ηλικίας ώστε να προληφθούν μόνιμες ιστολογικές βλάβες στον όρχι.

Για αυτό το σκοπό, χρησιμοποιούνται:

  • Θεραπεία με ορμόνες (επιτυχία μόλις στο 20% ενώ το 1/5 των περιστατικών θα υποτροπιάσει)
  • Χειρουργική θεραπεία (επιτυχία 70 έως 92%)