ΚΙΡΣΟΚΗΛΗ

kirsokili

Η κιρσοκήλη είναι μια μη φυσιολογική διάταση των φλεβών του όρχεως.

Αποτελεί μια γνωστή αιτία ανδρικής υπογονιμότητας που μπορεί να θεραπευτεί χειρουργικά.

Συχνότητα

  • Αφορά το 10 έως 15 % του ανδρικού πληθυσμού
  • Σε υπογόνιμους άνδρες ωστόσο ανευρίσκεται στο 20 έως 40% των περιπτώσεων

Αίτια

Οφείλεται σε μια δομική ανωμαλία των φλεβικών αγγείων και των βαλβίδων τους που οδηγεί σε διάτασή τους.

Συμπτώματα

Στην πλειονότητα των περιπτώσεων είναι ασυμπτωματική.

Τα συμπτώματα που μπορεί να εμφανιστούν είναι:

  • Βύθιος πόνος στους όρχεις
  • Αίσθημα βάρους στο όσχεο

Διάγνωση

Γίνεται με την κλινική εξέταση και με υπερηχογράφημα Doppler οσχέου.

Θεραπεία

Είναι χειρουργική.

Σε αυτήν γίνεται απολίνωση των φλεβών του όρχεως με αποτέλεσμα την αποφυγή παλινδρόμησης του φλεβικού αίματος και των βλαπτικών επιδράσεων που αυτή προκαλεί στον όρχι.

Ενδείξεις χειρουργικής αντιμετώπισης

Υπάρχουν συγκεκριμένες ενδείξεις για την αντιμετώπιση της κιρσοκήλης οι οποίες είναι:

  • Ανεύρεση παθολογικών τιμών στο σπερμοδιάγραμμα
  • Πόνος στον όρχι που δεν οφείλεται σε άλλα αίτια
  • Προοδευτική ατροφία του όρχεως κατά την εφηβεία