ΚΑΡΚΙΝΟΣ ΟΡΧΕΩΝ

karkinos orxeon

πηγή: dana-farber.org

Ο καρκίνος των όρχεων προσβάλλει άντρες συνήθως νεαρής ηλικίας.

Συχνά είναι μεταστατικός όμως υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες προσφέροντας μερικά από τα καλύτερα ποσοστά επιβίωσης στην ουρολογική ογκολογία.

Συχνότητα

 • Αποτελεί το 1 έως 1,5% όλων των ανδρικών καρκίνων και το 5% των ουρολογικών καρκίνων
 • Είναι πιο συχνός σε άνδρες λευκής φυλής με αναλογία λευκοί/μαύροι: 5/1
 • Πιο συχνά εμφανίζεται στο δεξί όρχι (όπως και η κρυψορχία)
 • Είναι πιο συχνός σε άνδρες ηλικίας 20 με 40 ετών

Προδιαθεσικοί παράγοντες

Οι προδιαθεσικοί παράγοντες που έχουν συσχετιστεί με τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του όρχεως είναι:

 • Κρυψορχία: ιστορικό κρυψορχίας αυξάνει τον κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου του όρχεως 3 έως 4 φορές
 • Υπογονιμότητα
 • Σύνδρομο Klinefelter
 • Οικογενειακό ιστορικό: αδελφοί και υιοί ασθενών με καρκίνο του όρχεως εμφανίζουν αυξημένο κίνδυνο ανάπτυξης καρκίνου
 • Ιστορικό καρκίνου ή ενδοσωληναριακής νεοπλασίας στον ετερόπλευρο όρχι
 • Μικρολιθίαση του όρχεως

Διάγνωση

Απαιτείται ψηλάφηση των όρχεων για την αναγνώριση πιθανής σκληρίας.

Ακόμη απαιτούνται επιπλέον εξετάσεις:

 • Υπερηχογράφημα οσχέου: Η εξέταση αυτή μπορεί να αναγνωρίσει αν η διόγκωση οφείλεται σε συμπαγή μάζα όπως ο καρκίνος ή σε συλλογή υγρού μεταξύ των περιβλημάτων του όρχεως
 • Καρκινικοί δείκτες: (β-hCG, AFP,LDH)
 • Για τον καθορισμό της εξάπλωσης της νόσου απαιτούνται: αξονική τομογραφία άνω, κάτω κοιλίας, οπισθοπεριτοναϊκού χώρου και θώρακα

Θεραπεία

Η θεραπεία είναι η χειρουργική αφαίρεση του πάσχοντος όρχεως.

Αυτή μπορεί να είναι θεραπευτική αν ο καρκίνος είναι σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει εξαπλωθεί.

Σε περίπτωση μεταστατικής νόσου μπορεί να χρειαστεί ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία.

Πρόγνωση

Είναι εξαιρετική σε αρχικό στάδιο και καλή σε προχωρημένο