ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Παρέχονται στο Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών Ιπποκράτειο και περιλαμβάνουν:

 • Προληπτικό έλεγχο προστάτη
 • Διαγνωστική διερεύνηση και αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας
 • Διαγνωστική διερεύνηση και αντιμετώπιση ακράτειας ούρων σε γυναίκες
 • Υπερηχοτομογραφία του ουροποιογεννητικού συστήματος
 • Ουροροομέτρηση
 • Ενδοπεϊκές ενέσεις σε ασθενείς με στυτική δυσλειτουργία
 • Ενδοκυστικές εγχύσεις σε ασθενείς με καρκίνο της ουροδόχου κύστης
 • Ανδρογονικό αποκλεισμό σε ασθενείς με καρκίνο προστάτη
 • Θεραπεία κονδυλωμάτων
 • Συνταγογράφηση φαρμάκων
 • Επεμβάσεις υπό τοπική αναισθησία (διατομή βραχέος χαλινού, περιτομή)
 • Τοποθέτηση κολπικής ταινίας ελεύθερης τάσης για την αντιμετώπιση της γυναικείας ακράτειας ούρων
 • Χειρουργική αποκατάσταση Κιρσοκήλης
 • Επέμβαση υδροκήλης
 • Κυστεοσκόπηση
 • Υπερηχογραφικά κατευθυνόμενη βιοψία προστάτη
 • Διουρηθρική προστατεκτομή (TURis)
 • Διουρηθρική αφαίρεση νεοπλάσματος ουροδόχου κύστης
 • Διακυστική προστατεκτομή
 • Ριζική προστατεκτομή
 • Ενδοσκοπική ή ανοικτή αντιμετώπιση της λιθίασης νεφρού, ουρητήρων και ουροδόχου κύστης
 • Ριζική νεφρεκτομή
 • Μερική νεφρεκτομή
 • Ριζική νεφροουρητηρεκτομή
 • Ριζική κυστεκτομή και εκτροπή ούρων
 • Ορχεκτομή
 • Θεραπεία στενωμάτων ουρήθρας
 • Θεραπεία κάμψης πέους (νόσος Peyronie)

ΛΕΞΕΙΣ ΚΛΕΙΔΙΑ:

, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,