ΘΕΡΑΠΕΙΑ

Θεραπεία ονομάζεται κάθε θεραπευτική παρέμβαση που έχει σαν σκοπό την αντιμετώπιση μιας ασθένειας μετά την διάγνωση της.

Η θεραπεία διακρίνεται σε:

 • Συντηρητική (περιλαμβάνει όλες τις θεραπευτικές παρεμβάσεις στις οποίες δεν γίνονται χειρουργικές πράξεις)
 • Χειρουργική

Παρακάτω θα αναφερθούν οι διαθέσιμες θεραπείες (συντηρητικές και χειρουργικές) για συχνές ουρολογικές παθήσεις.

Περιεχόμενα:

Θεραπεία υπερπλασίας προστάτη

Η καλοήθης υπερπλασία προστάτη χρήζει θεραπείας εάν τα συμπτώματα που προκαλεί επηρεάζουν την ποιότητα ζωής.

Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις περιλαμβάνουν την προσεκτική παρακολούθηση, την φαρμακευτική αγωγή και την χειρουργική αντιμετώπιση.

Προσεκτική παρακολούθηση

Εάν τα συμπτώματα είναι ήπια δεν χρειάζονται φάρμακα ή χειρουργείο.

Αντιθέτως χρειάζεται προσεκτική παρακολούθηση.

Τα συμπτώματα μπορεί να βελτιωθούν με ενημέρωση και αλλαγή του τρόπου ζωής που περιλαμβάνει:

 • Την κατανάλωση λιγότερων υγρών το βράδυ πριν την κατάκλιση ώστε να μειωθεί η Νυκτουρία.
 • Μείωση της κατανάλωσης τσαγιού, καφέ και αλκοολούχων ποτών.
 • Πλήρη κένωση της κύστης σε καθιστή θέση.

Φαρμακευτική αγωγή για την θεραπεία των συμπτωμάτων που οφείλονται σε καλοήθη υπερπλασία προστάτη

Υπάρχουν πέντε κατηγορίες φαρμάκων:

 • Φυτικά φάρμακα
 • Alpha Blockers
 • Αναστολείς της 5-α Αναγωγάσης
 • Ανταγωνιστές των μουσκαρινικών υποδοχέων
 • Αναστολείς της Φωσφοδιεστεράσης 5

Χειρουργική αντιμετώπιση

Η χειρουργική αντιμετώπιση της υπερπλασίας του προστάτη απαιτείται στις εξής περιπτώσεις:

 • Αποτυχία της φαρμακευτικής αγωγής
 • Υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις
 • Υπόλειμμα ούρων πάνω από 100ml
 • Λιθίαση της ουροδόχου κύστης
 • Νεφρική ανεπάρκεια που οφείλεται σε καλοήθη υπερπλασία προστάτη
 • Μη ελεγχόμενη αιματουρία που προέρχεται από τον προστάτη
 • Σε επίσχεση ούρων

Οι τύποι των χειρουργικών επεμβάσεων της καλοήθους υπερπλασίας του προστάτη είναι η διουρηθρική προστατεκτομή (μέθοδος TURIS) και η διακυστική προστατεκτομή (ανοικτή προστατεκτομή).

 • Διουρηθρική προστατεκτομή (μέθοδος TURIS)

Είναι η μέθοδος εκλογής για την αντιμετώπιση των ασθενών με Καλοήθη Υπερπλασία Προστάτη (ΚΥΠ).

Στόχος της είναι η αφαίρεση του προστατικού αδενώματος το οποίο προκαλεί τα συμπτώματα.

Η επέμβαση γίνεται μέσω της ουρήθρας χωρίς να απαιτείται τομή στην κοιλιά.

Αυτός ο τύπος επέμβασης είναι γνωστός ως ελάχιστα επεμβατική χειρουργική.

 • Διακυστική προστατεκτομή (Ανοικτή προστατεκτομή)

Είναι μια επέμβαση αφαίρεσης του προστατικού αδενώματος μέσω μιας τομής στο κατώτερο τμήμα της κοιλιάς.

Γίνεται σε ασθενείς με όγκο προστάτη πάνω από 80 cm³.

Θεραπεία λιθίασης ουροποιητικού

Διαφέρει ανάλογα με τον τύπο του λίθου και την αιτία.

Μικροί λίθοι με ελάχιστα συμπτώματα

Οι περισσότεροι λίθοι του νεφρού δεν χρειάζονται επιθετική θεραπεία.

Ένας μικρός λίθος, μπορεί να αποβληθεί με τους ακόλουθους τρόπους:

 • Πίνοντας νερό: 2 έως 3 λίτρα νερό την ημέρα μπορεί να βοηθήσουν στην αποβολή του λίθου
 • Με την χορήγηση αναλγητικών: η αποβολή ενός μικρού λίθου μπορεί να προκαλέσει πόνο. Γι’ αυτό το λόγο συστήνεται η λήψη αναλγητικών
 • Με την χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής: χρησιμοποιούνται φάρμακα γνωστά ως α – blockers τα οποία χαλαρώνουν τους μύες του ουρητήρα βοηθώντας στην αποβολή του λίθου γρηγορότερα και με λιγότερο πόνο

Μεγάλοι λίθοι που προκαλούν συμπτώματα

Οι πέτρες που δεν μπορούν να αντιμετωπιστούν συντηρητικά, είτε επειδή είναι πολύ μεγάλες για να αποβληθούν από μόνες τους είτε επειδή προκαλούν αιμορραγία, απόφραξη και υποτροπιάζουσες ουρολοιμώξεις, χρειάζονται επιθετική αντιμετώπιση.

Στις επεμβατικές μεθόδους περιλαμβάνονται:

 • Εξωσωματική λιθοτριψία με χρήση υπερήχων

Σε αυτή γίνεται κατακερματισμός της πέτρας με κρουστικά κύματα.

Είναι μια διαδικασία καλά ανεκτή απ’ τον ασθενή με ποσοστό επιτυχίας που φτάνει το 90 %.

 • Ουρητηροσκόπηση και ενδοσωματική λιθοτριψία

Χρησιμοποιείται για πέτρες που βρίσκονται στον ουρητήρα.

Γίνεται με τη χρήση ενός ενδοσκοπίου που ονομάζεται ουρητηροσκόπιο.

Το τελευταίο εισάγεται μέσω της ουρήθρας και της κύστης, εισέρχεται στον ουρητήρα και φτάνει στην πέτρα.

Εκεί με τη χρήση laser γίνεται κατακερματισμός της πέτρας.

 • Διαθερμική νεφρολιθοτριψία

Χρησιμοποιείται για μεγάλες πέτρες του νεφρού ή πέτρες που δεν σπάνε με την εξωσωματική λιθοτριψία.

Γίνεται μέσω μίας οπής που από το δέρμα φτάνει στο νεφρό.

Από εκεί εισάγεται το νεφροσκόπιο και η πέτρα κατακερματίζεται χρησιμοποιώντας διάφορες πηγές ενέργειας.

 • Με ανοικτή χειρουργική επέμβαση: σήμερα έχει περιοριστεί και χρησιμοποιείται μόνο για επιλεγμένες περιπτώσεις

Θεραπεία καρκίνου προστάτη

Η θεραπευτική επιλογή γίνεται λαμβάνοντας υπόψη την ηλικία, το στάδιο, το προσδόκιμο επιβίωσης, την γενική κατάσταση της υγείας και τις προσωπικές επιλογές του ασθενή.

Ο πιο σημαντικός παράγοντας για την επιλογή της θεραπείας είναι το στάδιο και η επιθετικότητα της νόσου.

Οι επιλογές είναι οι εξής:

 • Ριζική προστατεκτομή
 • Ακτινοθεραπεία
 • Θεραπεία με ορμόνες

Θεραπεία καρκίνου της ουροδόχου κύστης

Εξαρτάται από το στάδιο της νόσου, την επιθετικότητα των καρκινικών κυττάρων και τη γενική κατάσταση υγείας του ασθενή.

 • Για επιφανειακούς όγκους

Γίνεται θεραπεία με διουρηθρική αφαίρεση του όγκου τα ιστοτεμάχια του οποίου στέλνονται για παθολογοανατομική εξέταση.

Μπορεί να χρειαστεί να γίνει συμπληρωματική ενδοκυστική θεραπεία με χημειοθεραπευτικά ή ανοσοδιεγερτικά φάρμακα.

 • Για διηθητικούς όγκους σε προχωρημένο στάδιο

Χρειάζεται ριζική κυστεκτομή και εκτροπή των ούρων.

Μετά την επέμβαση, αν βρεθεί νόσος σε λεμφαδένες, απαιτείται συστηματική θεραπεία.

Σε ασθενείς που η γενική κατάσταση της υγείας τους δεν επιτρέπει την κυστεκτομή ή που αρνούνται την χειρουργική επέμβαση επιλέγεται συνδυασμός διουρηθρικής εκτομής, χημειοθεραπείας και ακτινοθεραπείας.

Θεραπεία καρκίνου του νεφρού

Εξαρτάται από το στάδιο της νόσου, το μέγεθος του όγκου, την ηλικία και την γενικότερη κατάσταση υγείας του ασθενή.

Οι δυνατότητες θεραπείας είναι η εξής:

 • Όγκοι μικρότεροι των 4 cm αντιμετωπίζονται με μερική νεφρεκτομή (Εκτομή τμήματος του νεφρού)
 • Σε ασθενείς με μεγαλύτερους όγκους προτείνεται η ριζική νεφρεκτομή
 • Σε ασθενείς με προχωρημένη η μεταστατική νόσο προτείνεται ανοσοθεραπεία
 • Η ακτινοθεραπεία χρησιμοποιείται παρηγορητικά για τη μείωση του πόνου σε ασθενείς με μεταστάσεις

Θεραπεία καρκίνου της νεφρικής πυέλου και ουρητήρα

Είναι χειρουργική.

Σε αυτήν γίνεται αφαίρεση του νεφρού μαζί με τον ουρητήρα.

Σε ειδικές περιπτώσεις ο καρκίνος του νεφρού – ουρητήρα μπορεί να αντιμετωπιστεί:

 • Ενδοσκοπικά με ουρητηροσκόπηση – laser εκτομή
 • Τμηματική χειρουργική εκτομή του ουρητήρα

Θεραπεία καρκίνου του όρχεως

Η θεραπεία είναι η χειρουργική αφαίρεση του πάσχοντος όρχεως.

Αυτή μπορεί να είναι θεραπευτική αν ο καρκίνος είναι σε πρώιμο στάδιο και δεν έχει εξαπλωθεί.

Σε περίπτωση μεταστατικής νόσου μπορεί να χρειαστεί ακτινοθεραπεία ή χημειοθεραπεία.

Θεραπεία στυτικής δυσλειτουργίας

Υπάρχουν διάφορες θεραπευτικές επιλογές για την θεραπεία της (ΣΔ)

Εκπαίδευση και εκτίμηση του ζεύγους

Ένα σημαντικό μέρος της θεραπείας είναι η κατανόηση της κατάστασης και των συνεπειών πού αυτή έχει στην σχέση .

Ο γιατρός μπορεί να συστήσει συνδυασμό φαρμακευτικής αγωγής και ψυχολογικών προσεγγίσεων.

Αν είστε σε σχέση, ωφελεί εάν ο σύντροφός σας συμφωνεί με το είδος της θεραπείας και να γνωρίζει πώς αυτή λειτουργεί.

Θα πρέπει επίσης να γνωρίζετε ότι η θεραπεία βασίζεται στην προσωπική σας κατάσταση.

Ό,τι βοηθά άλλους μπορεί να μην βοηθά εσάς.

Συμβουλές για αλλαγή τρόπου ζωής

Η βελτίωση της γενικής κατάστασης της υγείας σας μπορεί να βοηθήσει στην βελτίωση των συμπτωμάτων σας.

Γι’ αυτό το σκοπό θα ωφελήσει:

 • η διακοπή του καπνίσματος
 • η λιγότερη κατανάλωση αλκοόλ
 • η τακτική σωματική άσκηση
 • η προσαρμογή της δίαιτας (δίαιτα χαμηλή σε ζάχαρη, αλάτι και λιπαρές τροφές)

Φάρμακα

 • Αναστολείς της φωσφοδιεσταράσης 5 (PDE 5 inhibitors)

Οι αναστολείς της φωσφοδιεστεράσης 5 είναι μια ομάδα φαρμάκων που χρησιμοποιούνται για την θεραπεία της (ΣΔ).

Αυτά τα φάρμακα προκαλούν χαλάρωση των λείων μυϊκών ινών των αγγείων του πέους με αποτέλεσμα την αυξημένη ροή αίματος.

Δεν προκαλούν στύση χωρίς σεξουαλική διέγερση.

Υπάρχουν 4 τύποι εγκεκριμένων φαρμάκων.

– Σιλδεναφίλη (VIAGRA)

– Τανταλαφίλη (CIALIS)

– Βαρδεναφίλη (LEVITRA)

– Αβαναφίλη (SPEDRA)

Τα φάρμακα αυτά είναι τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα για την θεραπεία της (ΣΔ).

Όλα τα είδη των φαρμάκων αυτών μπορεί να είναι εξίσου αποτελεσματικά.

Το ποιο φάρμακο είναι καλύτερο εξαρτάται από την συχνότητα σεξουαλικής δραστηριότητας και από την προσωπική εμπειρία στην χρήση τους.

Λόγω της επιτυχίας των φαρμάκων αυτών στην θεραπεία της (ΣΔ) κυκλοφορούν στην αγορά πολλά ψεύτικα φάρμακα.

Αυτά τα τελευταία δεν είναι εγκεκριμένα για πώληση και μπορεί ακόμη να βλάψουν την υγεία σας.

 • Αντενδείξεις λήψης αναστολέων της φωσφοδιεστεράσης 5

Η χρήση των φαρμάκων αυτών δεν συστήνεται αν λαμβάνετε Νιτρώδη ή α-αναστολείς.

Αυτό γιατί μπορεί να προκαλέσουν μείωση της πίεσης.

Συσκευές κενού

H συσκευή κενού έχει σχήμα κυλίνδρου και έρχεται μαζί με ένα δακτυλίδι από λάστιχο ή σιλικόνη το οποίο σφίγγει την βάση τού πέους

Με την συσκευή κενού είναι δυνατόν να αποκτήσετε και να διατηρήσετε μια στύση.

 • Η συσκευή κενού αντενδείκνυται αν λαμβάνετε φάρμακα που επηρεάζουν την πήξη του αίματος (αντιπηκτικά) ή αν έχετε κάποια διαταραχή της πηκτικότητας του αίματος
 • Μπορεί να προκαλέσουν κάποια δυσφορία, δυσκολία στην εκσπερμάτιση και τον οργασμό, μωλωπισμό και μούδιασμα του δέρματος του πέους
 • Αν αφήσει κάποιος τον δακτύλιο της βάσης του πέους πάνω από 30 λεπτά μπορεί να προκαλέσει σοβαρή βλάβη του δέρματος του πέους

Θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας με κρουστικά κύματα

Η θεραπεία με κρουστικά κύματα είναι μια θεραπεία στην οποία παλμοί εστιασμένων κρουστικών κυμάτων πολύ χαμηλής συχνότητας κατευθύνονται στο πέος για την βελτίωση της στύσης.

Η θεραπεία γίνεται σε αρκετές συνεδρίες και μπορεί να επαναληφθεί αν χρειάζεται.

Τα κρουστικά κύματα είναι αντικείμενο έρευνας σαν μια νέα θεραπευτική επιλογή για τη στυτική δυσλειτουργία.

H θεραπεία με κρουστικά κύματα μπορεί να επιλεγεί αν έχετε ήπια στυτική δυσλειτουργία και δεν μπορείτε ή δεν θέλετε να λάβετε φάρμακα (αναστολείς της PDE 5).

Ενδοσυραγγώδεις ενέσεις

Είναι μια θεραπευτική επιλογή για την θεραπεία της στυτικής δυσλειτουργίας.

Σε αυτή γίνεται ένεση φαρμάκων στον σπογγώδη ιστό του πέους με σκοπό την αγγειοδιαστολή.

Οι ενδοσυραγγώδεις ενέσεις είναι μια θεραπευτική επιλογή εάν οι προηγούμενες θεραπείες όπως η αλλαγή του τρόπου ζωής ή από του στόματος χορήγηση φαρμάκων είναι αναποτελεσματικές.

Παρ’ όλο ότι πολλοί άντρες φοβούνται την ιδέα τοποθέτησης μιας βελόνας στο πέος τους, οι περισσότεροι που επιλέγουν την θεραπεία με ενδοσυραγγώδεις ενέσεις γρήγορα καταλαβαίνουν ότι τα πλεονεκτήματα της θεραπείας ξεπερνούν την ενόχληση από το μικρό τσίμπημα της βελόνας.

Τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης

Αν όλες οι προαναφερθείσες θεραπείες για την αντιμετώπιση της στυτικής δυσλειτουργίας αποτύχουν, τότε προτείνεται η τοποθέτηση πεϊκής πρόθεσης.

Είναι μία μόνιμη λύση με πολύ καλά αποτελέσματα και ψηλό βαθμό ικανοποίησης των ασθενών.

Θεραπεία πρόωρης εκσπερμάτισης

Είναι διαφορετική στα δύο είδη της πρόωρης εκσπερμάτισης (πρωτοπαθής, δευτεροπαθής).

Σε περίπτωση που οφείλεται σε κάποια άλλη πάθηση (δευτεροπαθής) όπως χρόνια προστατίτιδα ή υπερθυρεοειδισμός, τότε η θεραπεία της βασικής νόσου θα αποκαταστήσει το πρόβλημα.

Στην πρωτοπαθή χρησιμοποιούνται φάρμακα και ψυχοσεξουαλικές θεραπείες.

Θεραπεία φίμωσης

Διακρίνεται σε συντηρητική και χειρουργική θεραπεία

 • Συντηρητική θεραπεία

Προτείνεται σε αρχικά στάδια όταν ακόμα το δέρμα της ακροποσθίας δεν έχει χάσει την ελαστικότητα του.

Χρησιμοποιούνται κορτιζονούχες κρέμες για 20 έως 30 ημέρες

Βελτίωση φαίνεται από την δεύτερη εβδομάδα

 • Χειρουργική αντιμετώπιση

Όταν το δέρμα της ακροποσθίας έχει γίνει ουλώδες (σκληρό), τα φάρμακα δεν μπορούν να βοηθήσουν και χρειάζεται χειρουργική αντιμετώπιση που λέγεται περιτομή.

Σε αυτήν, υπό αναισθησία γίνεται αφαίρεση του πάσχοντος τμήματος της ακροποσθίας και πλαστική συρραφή της.