ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟΝ ΙΑΤΡΟ

Δρογώσης Αχιλλέας Ουρολόγος

ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ – ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
Επιμελητής Α’
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ιπποκράτειο”
Βασιλίσσης Σοφίας 114 – 11527 Αθήνα
Τηλέφωνο: 6937 102 413
Email: drogosisachilles@gmail.com

ΦΟΡΜΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ