Αχιλλέας Δρογώσης

ΔΡΟΓΩΣΗΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ - ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ ΟΥΡΟΛΟΓΟΣ
Επικουρικός Επιμελητής
Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών “Ιπποκράτειο”
Βασιλίσσης Σοφίας 114 – 11527 Αθήνα
Τηλέφωνο: 6937 102 413