ΔΙΟΥΡΗΘΡΙΚΗ ΑΦΑΙΡΕΣΗ ΟΓΚΟΥ ΚΥΣΤΗΣ

Η Διουρηθρική αφαίρεση όγκου κύστης είναι η ενδοσκοπική επέμβαση κατά την οποία διαμέσου της ουρήθρας γίνεται αφαίρεση όγκων της ουροδόχου κύστης.

Διουρηθρική αφαίρεση όγκου κύστης

Ενδείξεις

Η διουρηθρική αφαίρεση όγκων της ουροδόχου κύστης είναι η επέμβαση που επιλέγεται για την διάγνωση και την αντιμετώπιση των επιφανειακών όγκων της ουροδόχου κύστης.

Προετοιμασία

Με την εισαγωγή στο νοσοκομείο γίνεται προεγχειρητικός έλεγχος ο οποίος περιλαμβάνει:

  • Εξετάσεις ούρων
  • Εξετάσεις αίματος
  • Ακτινογραφία θώρακα
  • Καρδιολογική εκτίμηση

Σε περίπτωση που λαμβάνεται από τον ασθενή, αγωγή με αντιπηκτικά φάρμακα απαιτείται διακοπή ή αντικατάσταση με ενέσεις ηπαρίνης χαμηλού μοριακού βάρους λίγες ημέρες προ της χειρουργικής επέμβασης.

Πώς γίνεται η διουρηθρική εκτομή όγκων της ουροδόχου κύστης

Η επέμβαση μπορεί να γίνει υπό γενική ή ραχιαία αναισθησία.

Ο ασθενής τοποθετείται σε γυναικολογική θέση.

Μετά από επιμελή αντισηψία της περιοχής των γεννητικών οργάνων, εισάγεται μέσω της ουρήθρας ενδοσκόπιο το οποίο επιτρέπει την αναγνώριση και αφαίρεση νεοπλασμάτων.

Η εξαίρεση των βλαβών του βλεννογόνου της ουροδόχου κύστης γίνεται μέσω του ενδοσκοπίου με την χρήση ηλεκτρικού ρεύματος και θερμότητας.

Εν συνεχεία, η περιοχή της εκτομής καυτηριάζεται με σκοπό την αιμόσταση.

Τα ιστοτεμάχια νεοπλασματικού ιστού πού αφαιρούνται, αποστέλλονται στο παθολογοανατομικό εργαστήριο για ιστολογική εξέταση.

Με την ολοκλήρωση της επέμβασης, τοποθετείται καθετήρας κύστης και γίνεται έναρξη πλύσεων με φυσιολογικό ορό.

Ο ασθενής παραμένει στο νοσοκομείο για χρονικό διάστημα που διαφέρει ανάλογα με το μέγεθος του εξαιρεθέντος όγκου και που συνήθως δεν υπερβαίνει τις τρεις ημέρες.

Μετεγχειρητικά

Κατά τη διάρκεια των πρώτων ημερών μετά από το χειρουργείο διουρηθρικής εκτομής νεοπλασμάτων της ουροδόχου κύστης μπορεί να υπάρχει αίμα στα ούρα γεγονός που απαιτεί τη συνέχιση των πλύσεων της κύστης με φυσιολογικό ορό.

Λαμβάνοντας εξιτήριο θα σας δοθούν οδηγίες σχετικά με:

  • Την ανάγκη λήψης άφθονων υγρών
  • Την αντιβίωση που χρειάζεται να πάρετε
  • Την λήψη των αποτελεσμάτων της ιστολογικής εξέτασης
  • Το χρονικό διάστημα αποχής από έντονη σωματική δραστηριότητα

Ανάλογα με το αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτασης μπορεί να χρειαστεί επανάληψη της επέμβασης μετά από 2 έως 6 εβδομάδες μετά το πρώτο χειρουργείο.

Μετεγχειρητική παρακολούθηση και θεραπεία

Εξαρτάται από το αποτέλεσμα της ιστολογικής εξέτασης.

Σε επιφανειακούς όγκους

Απαιτείται στενή παρακολούθηση με κυστεοσκοπήσεις και σε κάποιες περιπτώσεις ενδοκυστικές εγχύσεις χημειοθεραπευτικού.

Σε διηθητικούς όγκους

Ανάλογα με τη γενικότερη κατάσταση της υγείας του ασθενή οι επιλογές μπορεί να είναι:

α. Ριζική κυστεκτομή και εκτροπή των ούρων

β. Συνδυασμός διουρηθρικής εκτομής, ακτινοθεραπείας και χημειοθεραπείας

Σε όλους τους ασθενείς με νεόπλασμα ουροδόχου κύστης συστήνεται διακοπή του καπνίσματος η οποία αποδεδειγμένα μειώνει την πιθανότητα υποτροπής της νόσου.