Αχιλλέας Δρογώσης

Slide background
ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΟΥΡΟΠΟΙΗΤΙΚΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ
Πρόληψη και έγκαιρη διάγνωση κύριοι παράγοντες για την καλή υγεία
Αντιμετώπιση όλων των ουρολογικών παθήσεων ανδρών και γυναικών
Slide background

ΑΝΔΡΟΛΟΓΙΚΕΣ ΠΑΘΗΣΕΙΣ & ΥΠΟΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ

Θεραπεία Στυτικής Δυσλειτουργίας & Πρόωρης Εκσπερμάτισης

Slide background

ΜΟΝΙΜΗ ΛΥΣΗ ΣΤΗ ΓΥΝΑΙΚΕΙΑ ΑΚΡΑΤΕΙΑ

Εφαρμογή κολπικής ταινίας ελεύθερης τάσης

Slide background

ΟΦΕΛΗ ΕΛΑΧΙΣΤΑ ΕΠΕΜΒΑΤΙΚΗΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗΣ

Αντιμετώπιση των παθήσεων χωρίς τομές

Μείωση χρόνου νοσηλείας

Γρήγορη επιστροφή στις δραστηριότητες

Χειρουργοί Ουρολόγοι Αθήνα

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρογώσης Αχιλλέας αντιμετωπίζει όλο το φάσμα των ουρολογικών παθήσεων και σεξουαλικών δυσλειτουργιών, ακολουθώντας τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας.

Μέσα από τον παρόντα ιστότοπο μπορείτε να ενημερωθείτε για την πλειονότητα των ουρολογικών παθήσεων, την πρόληψη, τα συμπτώματα, την διάγνωση και την θεραπεία τους, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην χειρουργική αντιμετώπισή τους όταν αυτή ενδείκνυται ή απαιτείται.

Όλα τα ουρολογικά περιστατικά χρήζουν σε κάθε περίπτωση αντιμετώπισης από ειδικό θεράποντα ιατρό, κατόπιν εξέτασης και εξατομικευμένης αξιολόγησης.

Ο Χειρουργός Ουρολόγος Δρογώσης Αχιλλέας αντιμετωπίζει όλο το φάσμα των ουρολογικών παθήσεων και σεξουαλικών δυσλειτουργιών, ακολουθώντας τα τελευταία επιστημονικά δεδομένα και τις κατευθυντήριες οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ουρολογικής Εταιρείας.

Μέσα από τον παρόντα ιστότοπο μπορείτε να ενημερωθείτε για την πλειονότητα των ουρολογικών παθήσεων, την πρόληψη, τα συμπτώματα, την διάγνωση και την θεραπεία τους, ενώ ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στην χειρουργική αντιμετώπισή τους όταν αυτή ενδείκνυται ή απαιτείται.

Όλα τα ουρολογικά περιστατικά χρήζουν σε κάθε περίπτωση αντιμετώπισης από ειδικό θεράποντα ιατρό, κατόπιν εξέτασης και εξατομικευμένης αξιολόγησης.

Ουρολογικές Χειρουργικές Επεμβάσεις